Inscenizacja zdobywania i obrony grodu pod tytułem „Nadmorski gród”.

słowa kluczowe: zdjęcie, zdjęcia, fotografia, fotografie, photos, Grodzisko, Sopot, inscenizacja historyczna, rekonstrukcja, święto plonów, dożynki, obrona grodu, Nadmorski Gród