Niedlugo dopiszę tu parę słów na razie wrzucam galerię.